Szkoła Podstawowa w Długiem Starem

 • W ŚWIECIE BAŚNI

  W ŚWIECIE BAŚNI
  WARSZTATY CZYTELNICZE

 • ORLEN CUP ŁÓDŹ
 • KONCERT KOLĘD

  KONCERT KOLĘD

 • WAŻNE INFORMACJE DLA UCZNIÓW KLAS VIII I III GIM.
 • ORSZAK TRZECH KRÓLI

  ORSZAK TRZECH KRÓLI


 • W ŚWIECIE BAŚNI

  W ŚWIECIE BAŚNI
  WARSZTATY CZYTELNICZE

 • DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

  DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
  ***

 • RAP PEDAGOGIA - zweryfikuje nas czas.

  RAP PEDAGOGIA
  LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ...

 • SPRZĄTANIE ŚWIATA

  SPRZĄTANIE ŚWIATA
  „AKCJA- SEGREGACJA! 2 X WIĘCEJ, 2 X CZYŚCIEJ”

 • ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA

  ŚWIĘTO
  PIECZONEGO ZIEMNIAKA


 • W ŚWIECIE BAŚNI

  W ŚWIECIE BAŚNI
  WARSZTATY CZYTELNICZE

 • SPRZĄTANIE ŚWIATA

  SPRZĄTANIE ŚWIATA
  „AKCJA- SEGREGACJA! 2 X WIĘCEJ, 2 X CZYŚCIEJ”

 • PIERNIKOWE WARSZTATY

  PIERNIKOWE WARSZTATY

 • BALIK KARNAWAŁOWY

  BALIK KARNAWAŁOWY
  KL.I-III

 • ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA I DZIEŃ CHŁOPAKA

  ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA I DZIEŃ CHŁOPAKA
  KLASA V


 • CECYLIADA 2018

  CECYLIADA 2018

 • PIERWSZAKI
 • ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA

  ŚWIĘTO
  PIECZONEGO ZIEMNIAKA

 • WALENTYNKI

  WALENTYNKI

 • WIZYTA W PARKU TRAMPOLIN

  PARK TRAMPOLIN
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5 osób.


Cele szczegółowe terapii pedagogicznej to:

1. Właściwa organizacja pracy - uczeń potrafi w efektywny sposób organizować sobie pracę w szkole i w domu.

2. Budzenie wiary we własne możliwości - uczeń wierzy we własne możliwości edukacyjne i stara się pokonywać napotkane trudności.

3. Wdrażanie do zachowań asertywnych - uczeń wie, na czym polega zachowanie asertywne i zachowuje się w sposób asertywny.

4. Doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych - uczeń wie, jak zachować się w sytuacjach trudnych i jak radzić sobie ze stresem, który towarzyszy takim sytuacjom.

5. Poprawa komunikacji interpersonalnej - uczeń jest otwarty na kontakty interpersonalne.

6. Motywowanie do podejmowania zadań o różnych stopniach trudności – uczeń stara się rozwiązywać również zadania o wyższym stopniu trudności – nie wycofuje się bez podjęcia próby ich rozwiązania.

7. Kształtowanie umiejętności pracy w grupie – uczeń zna i przestrzega zasady i normy obowiązujące w pracy zespołowej.

8. Minimalizowanie napięć emocjonalnych i wzmacnianie koncentracji uwagi – uczeń zna i stosuje podstawowe techniki koncentracji uwagi.

9. Budowanie wzmocnień pozytywnych - podnoszenie samooceny dziecka – uczeń zna swoją wartość, swoje umiejętności, zdolności i zainteresowania.

10. Usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych analizatora wzrokowego, analizatora słuchowego, motoryki małej i dużej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.

11. Wypracowanie nawyku poprawnego pisania – uczeń pracuje nad starannością, poprawnością ortograficzna i graficzną pisma.

12. Wypracowanie nawyku poprawnego czytania – uczeń skupia uwagę na czytanym tekście i czyta ze zrozumieniem.

13. Wdrażanie do autokorekty – uczeń widzi potrzebę kontroli i poprawy błędów, wytwarzanie nawyku pracy ze słownikiem ortograficznym.
Zdjęcie: Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne Zdjęcie: Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne Zdjęcie: Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne Zdjęcie: Zajęcia korekcyjno - kompensacyjneinformacja z dnia 2016-06-26 12:33:08